ἀφίκεο

ἀφίκεο
ἀφικνέομαι
arrive at
aor imperat mid 2nd sg (epic doric ionic aeolic)
ἀφί̱κεο , ἀφικνέομαι
arrive at
aor ind mid 2nd sg (epic doric ionic aeolic)
ἀφικνέομαι
arrive at
aor ind mid 2nd sg (epic doric ionic aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • AMARTUS — Graeciae urbs Homero, quam ποιήεντα i. e. herbosam vocat, Hymn. in Apollinem, Ε῎νθεν ἄῤ εἰς Α῎μαρτον ἀφίκεο ποιήεντα …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”